UMT

Nabídka pronájmu UMT 3G

FK Slavoj Žatec nabízí dle možností fotbalovým týmům a kolektivům v rámci tréninků, přípravných zápasů a soutěžních utkání možnost využití hřiště s ÚMT 3G včetně osvětlení / s atestací do výše soutěží divize v rámci FAČR, platné do roku 2025.

V rámci pronájmu / dle dílčí dohody jsou součástí pronájmu / nabízíme:

– hrací plochu s UMT s rozměry 103 m x 67 m dle dohodnutého časového požadavku

– šatny / v zimním období vytápěné / sprchy s teplou vodou a wc

– šatna pro rozhodčí / sprchy s teplou vodou a wc / praporky

Objednávky:

kontaktovat zástupce FK Slavoj Žatec: Pavel Maňák: +420 604 609 896 / dořešení požadavků: pavelmanak@email.cz

Platby:

VŽDY PŘEDEM! převodem na bankovní účet: 78-6998430297/0100 / hotově před akcí

Ceník:

v ceně obsluha, smykování, úprava, celková příprava hřiště a úklid

samostatná úhrada mimo ceník pořadatelské služby 250 ,- / akce

Trénink – celá plocha UMT

cena 1x tým hřiště osvětlení hřiště + osvětlení
60 minut 1 400,- 600,- 2 000,-
90 minut 2 050,- 850,- 2 900,-
120 minut 2 600,- 1 100,- 3 700,-

Trénink – 1/2 plochy UMT

cena 1x tým hřiště osvětlení hřiště + osvětlení
60 minut 850,- 350,- 1 200,-
90 minut 1 050,- 500,- 1 550,-
120 minut 1 300,- 600,- 1 900,-

Zápas

cena 1x tým hřiště osvětlení hřiště + osvětlení
120 minut 3 100,- 1 100,- 4 200,-
180 minut 5 600,- 1 600,- 7 200,-

V případě nedodržení smluveného času bude účtována další započatá hodina dle sazebníku. U mládežnické kategorie dle společné domluvy před pronájmem.

!!!UPOZORNĚNÍ!!!

Žádáme dodržování smluvených termínů a dohod. V případě opoždění z Vaší strany nebude přihlíženo k prodloužení smluvené doby. Zákaz hraní v obuvi s kolíky.